Call Center 
0249-535.330
(best view: all exept IE) 
Autentificare Vreau cont!

Login

Username *
Password *
Retine-ma

Imi fac cont

Campurile completate cu asterisc (*) sunt obligatorii.
Nume *
Username *
Password *
Verifica password *
Email *
Verifica email *

Stimolante 66 F

stimolante-66 
fiorimelanzanaolivepannocchiaprugnesemiuva

RO

Fitoregulator stimulator

CARACTERISTICI

Stimolante 66f este un stimulator vegetal de diferiţi extraşi vegetali activatori ai funcţiilor metabolice, care provoaca dezvoltarea plantelor şi îmbunătăţirea caracteristicilor calitative şi cantitative ale producţiei. Ajută la depăşirea fazelor de stres şi stagnare fiziologică datorate îngheţului, fazelor de tratament cu erbicid şi antiparazitar în general, fazelor de exces sau de lipsă a apei.

MODALITATE DE FOLOSIRE

CULTURI

DOZE

TRATAMENT

Pe cale foliara:

Răsadniţe, transplantare de butaş, plante tinere în pepinieră sau sădite, horticultură, pomicultură, viticultură, culturi industriale şi extensive în general, floricultură şi culturi ornamentale

20 ml/hl sau 300 ml/ha (egal cu

1 ml/5 l

sau 5 picături/1l)

Stimolante 66f este miscibil cu orice produs care, printre altele, facilitează transportul în interiorul plantei.

EN

STIMULATING PLANT GROWTH REGULATOR

CHARACTERISTICS

STIMOLANTE 66f is a Naphtylacetic acid based on- vegetal stimulating plant growth also made of special vegetal extracts activators of the metabolic functions enabling both to advance the plant growing time and their quality and quantity characteristics linked to production. It helps overcoming the stress phases as well as the physiological stag-nation linked to the spring time frosts, to herbicidal and pesticide treat-ments in general, to water deficiency or surplus. 

FORMULATION
liquid

COMPOSITION
vegetal extracts, glucosidic derivatives and B group vitamins ....... g 3,09
Pure NAA (Alfa-Naphtylacetic acid) ............................................... g 0,01
Microelement balanced solution .................................................... g 0,11
Multiple action-additives as requested for ..................................... g 100,0
Reg. N° 6321 dated 03.04.1985
Danger indications: not classified

 DOSES AND INSTRUCTION FOR USE

Doses: 20 ml/hl (5 drops per litre) or 300 ml/ha 

WAY OF USE

CROPS

DOSES

TREATMENT

By: foliar

Seedbeds, transplanting cuttings, young plants in nurseries or planted, horticulture, fruit growing, viticulture, and extensive general industrial crops, floriculture and ornamental crops

20 ml/hl or EUR 300 ml/ha (equal to

1 ml/5 l

or 5 drops/1 l)

Stimolante 66f it is miscible with any product which, among other things, facilitate transport within the plant.

Quality
top